Info

Kdy: 3.-4.11.2018

Cetrum: Herlíkovice, Vrchlabí

Prostor závodu: Prostor vymezen obcemi Vrchlabí, Lánov, Černý Důl, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice, Benecko

Limit: omezený počet účastníků je 700, tedy 350 týmů

Upozornění: Závody se konají v prostoru III., II. a zčásti i I. zóny Krkonošského národního parku. V I. zóně je povolen pohyb pouze po značených letních turistických trasách. Na mapách budou vyznačeny místa se zákazem vstupu (například oblasti I. zóny a obory).
Povinností každého závodníka je seznámit se s Návštěvním řádem a Zákonnými omezeními KRNAPu:
www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap/
www.krnap.cz/zakonna-omezeni/
z nichž vybíráme zejména:
– dodržování pravidel slušnosti a zásad pro pohyb v přírodě (neznečišťovat les)
– respektování soukromého vlastnictví
– respektování pokynů Horské služby

Pořadatel: HROB Krkonoše, z.s.

Kontakt: info@hrob-2018.cz