Pokyny

Datum:sobota 3. listopadu až neděle 4. listopadu 2018
Pořádající orgán:Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjektHROB Krkonoše, z.s.
Centrum závodu:Areál Eden Herlíkovice, Vrchlabí - 50.6617064N, 15.5969261E
Centrum závodu je v objektu Stodola, který slouží jako prezentace, stravování i možnost převlečení v době závodu.
Přísný zákaz vstupu v běžeckých botách!

1 - centrum závodu Stodola
2 - recepce Hotel Eden
3 / 4 - P1 / P2
5 - sobota hromadný start
6 - sobota mapový start + sobota cíl
7 - neděle odjezd autobusů na start
8 - neděle cíl
Prezentace:pátek 2. listopadu od 18:00 do 22:00
sobota 3. listopadu od 8:00 do 9:00
Na prezentaci musí každý závodník podepsat svoji registraci do ČAR (PROSÍME O předvyplnění na webu, jinak bude nutné vyplnit formulář ručně na místě).
Závodníci mladší 18 let musí donést souhlas se startem podepsaný od svého zákonného zástupce.
Půjčovné SI čipu – 50,- Kč/ks za oba dny, ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Parkování:Parkování na P1 a P2, plně v režii majitele areálu. Poplatek 50 Kč za den.
Ubytování areál Eden Herlíkovice:Závodníci, kteří mají objednané ubytování se musí nahlásit na recepci v hotelu, kde obdrží klíče a potřebné informace k pobytu a parkování.
Terén:Ryzí horský terén v nadmořské výšce 500 až 1200 mnm. Několik členitých horských hřebenů, středně hustá síť komunikací. Porosty a podrost různorodé.
Mapa:Krakonošovo východ a Krakonošovo západ, formát A3, měřítko 1:30 000, e=10 m, stav 10/2018, mapa bude v mapníku. Slovní popisy kontrol budou vytištěny pouze na mapě.
Kategorie a parametry tratí:
 SOBOTA
délka / převýšení
# kontrol /
# občerstvovaček
NEDĚLE
délka / převýšení
# kontrol /
# občerstvovaček
HH23,0km / 1430m18 / 224,9km / 1270m21 / 2
DD17,3km / 960m13 / 217,8km / 820m19 / 2
HD18,8km / 980m16 / 222,2km / 1060m17 / 2
HH4018,5km / 980m15 / 218,2km / 920m18 / 2
DD4015,3km / 980m12 / 115,7km / 650m17 / 2
HD4017,2km / 960m13 / 217,0km / 620m18 / 2
HH2016,0km / 1020m12 / 216,7km / 730m18 / 2
DD2013,9km / 1000m11 / 114,4km / 660m15 / 2
HD2015,4km / 1020m12 / 115,5km / 660m15 / 2
P12,8km / 860m10 / 112,2km / 570m11 / 1
Podmínky účasti:V závodě MČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu (ČAR) starší 15 let. Účast v závodě je podmíněna bezplatnou registrací do ČAR (přednostně na webu, případně na prezentaci).
Závodníci mladší 18 let musí na prezentaci doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce. Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze v kategorii příchozích, nebo zažádat o výjimku, kterou posoudí prezidium ČAR.
Oba členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoliv z nich se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Start:Závodníci jsou povinni si před startem každé etapy vynulovat a zkontrolovat své čipy!
Sobota:
Hromadný start kategorií ve vlnách:
v 10:00 kategorie HH, DD, HD
v 10:10 kategorie HH40, DD40, HD40
v 10:20 kategorie HH20, DD20, HD20 a P
Start u areálu Herlíkovice. Startuje se přes frekventovanou silnici II. třídy mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Pořadatelé pro každou startovní vlnu zastaví na nutnou dobu dopravu. Žádáme závodníky, aby rychle a bezpečně překonali vozovku k mapovému startu. Mějte na paměti, že během závodu i po něm jste stále účastníky silničního provozu.
Neděle:
Týmy všech kategorií kromě P se ztrátou do 60 minut na vítěze sobotní etapy odstartují v hendikepovém startu. Všichni ostatní pak hromadně ve vlnách.
Hendikep startuje v 9:00 pro kategorie HH, DD, HD, HH40, DD40, HD40, HH20, DD20, HD20 (délka 60 minut)
Hromadný start kategorií ve vlnách:
v 10:10 kategorie HH, DD, HD
v 10:15 kategorie HH40, DD40, HD40
v 10:20 kategorie HH20, DD20, HD20 a P
Start některých kategorií může být posunut v závislosti na výsledcích 1. etapy.
Na start bude zajištěna autobusová doprava. Odjezd od areálu Herlíkovice, cesta autobusem zabere 10 minut, z místa vyložení na start 10 minut chůze.
Zákaz vstupu v botech s hřeby do autobusu (bude kontrolováno). Lze řešit vyzutím nebo náhradní obuví, kterou odvezeme ze startu do cíle.
Ze startu bude zajištěn odvoz věcí.
Odjezdy autobusů: 8:15, 8:45, 9:15. Na základě výsledků 1. etapy bude v centru vystavena tabulka doporučených odjezdů pro týmy. Prosíme závodníky aby dodržovali doporučené odjezdy.
Na startu budou pro akutní případy k dispozici WC, neznečisťujte okolí startu, který se nachází v KRNAP.
Průběh závodu:Sobota i neděle:
Trať s pevným pořadím kontrol a časovým limitem 6 hod. 30 min. Uzavření cíle v 17:00.
Nevstupujte prosím do privátních ploch soukromých pozemků a do nepřekonatelných plotů.
Přísný zákaz pohybu po hlavní silnici Vrchlabí - Špindlerův Mlýn (bude značeno v mapě) vyjma jejího přeběhnutí ihned po startu (sobota).
Přísný zákaz vstupu do klidových zón a I. zóny KRNAP (dle značení v mapě).
Průchod kontrolami:Kontrolní stanoviště budou označeny stojany s klasickými oranžovo-bílými lampiony 30x30cm.
K označení průchodu kontrol bude použito elektronické ražení SportIdent, každý z dvojice musí mít čip. Při ražení vyčkejte akustického a optického signálu.
Při nefunkčnosti elektronické jednotky je nutné razit danou kontrolu do mapy pomocí mechanických kleští (oba členové týmu, každý do své mapy). Při vyčítání čipu po závodě musí tým tuto skutečnost nahlásit a nechat zkontrolovat vpichy v mapě.
Při ražení kontroly musí být rozestup mezi závodníky v týmu maximálně 60 sekund.
Občerstvení:V obou etapách budou připraveny dvě občerstvovací stanice. V nabídce bude čaj, šťáva, iontový nápoj, hroznový cukr, banány, pomeranče, rozinky, sůl, čokoláda, horalky, ...
Na občerstvovačkách budou pytle, kde bude možnost vyhodit odpadky.
V cíli se bude podávat teplý čaj a šťáva.
Průchod cílem:Cíl bude po oba dny poblíž areálu Eden Herlíkovice. Ihned po průchodu cílem si musí oba členové týmu vyčíst čip ve vyčítací jednotce umístěné v místě prezentace.
Půjčené čipy závodníci musí vrátit při vyčítání po nedělní etapě (závodníci, kteří závod ukončí v sobotu, již po sobotní etapě).
První pomoc:V případě nouze volejte pořadatele: 776 883 806, případně horskou službu 1210. Obě tato čísla jsou uvedena i na mapě.
Stravování:Ve vyhrazené části objektu Stodola (nelze platit kartami).
Pátek večeře 18:00 - 20:00 (Kulajda, Kuřecí řízek, vařený brambor)
Sobota snídaně 6:30 - 8:00 (formou švédského stolu - pouze pro ubytované)
Sobota večeře 17:00 - 19:00 (Hrachová polévka, Přírodní vepřový plátek, rýže)
Neděle snídaně 6:30 - 8:00 (formou švédského stolu - pouze pro ubytované)
Neděle pozdní oběd 12:00 - 19:00 (Hovězí guláš, houskový knedlík)
Závodníci s polopenzí obdrží stravenky na recepci hotelu.
Ve Stodole na baru bude možné doobjednání stravování i pro neubytované. K dispozici budou i jídla mimo jídelníček polopenze.
Vyhlášení výsledků:Proběhne v neděli kolem 14:30, vyhlašujeme první 3 týmy v mistrovských kategoriích i kategorii P.
Informace:Web: www.hrob-2018.cz
Email: info@hrob-2018.cz
Ochrana osobních údajů:Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČAR a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie od pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, plnění sponzorských smluv apod. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Upozornění:Závodí se podle platných pravidel ČAR.
Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám odpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě extrémního počasí závod zkrátit či zrušit. V případě zrušení se startovné nevrací.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
POZOR - Závody se konají v prostoru III., II. a zčásti i I. zóny Krkonošského národního parku. V I. zóně je povolen pohyb pouze po značených letních turistických trasách. Na mapách budou vyznačena místa se zákazem vstupu (například oblasti I. zóny a obory).
Povinností každého závodníka je seznámit se s Návštěvním řádem a Zákonnými omezeními KRNAPu:
- www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap/
- www.krnap.cz/zakonna-omezeni/
z nichž vybíráme zejména:
- dodržování pravidel slušnosti a zásad pro pohyb v přírodě (neznečišťovat les)
- respektování soukromého vlastnictví
- respektování pokynů Horské služby
Funkcionáři:Ředitel závodu: Tomáš Udržal
Hlavní rozhodčí: Tomáš Udržal
Stavitelé tratí: Jiří Novák, Tomáš Udržal
Partneři závodu: